کلیدواژه ها = کنتور آب
تعداد مقالات: 5

1 مطالعه موردی صحت عملکرد کنتورهای آب مشترکین شهر سبزوار
مهدی پیش یار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

2 بررسی تاثیر بهینه سازی و کاهش قطر کنتور بر الگوی مصرف مشترکین و اندازه گیری جریان های ضعیف
مهیار خسروی؛ محمد ملایی؛ فائزه دمیرچی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

3 شبیه سازی عددی کنتورآب و بررسی عملکرد آن در حالت نصب پمپ به طور مستقیم در خروجی آن - مطالعه موردی: کنتورآب خانگی
حسن طالب بیدختی؛ هادی کارگر شریف آباد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

4 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتور آب خانگی
هادی کارگر شریف آباد*؛ عبدالهادی مطهری؛ مهدی نظرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

5 بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر هدررفت ظاهری در شرکت آب و فاضلاب مشهد
فریدون عباسپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)