اطلاعیه شماره دو: فراخوان همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کاربردی
1396-06-28
اطلاعیه شماره دو: فراخوان همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کاربردی

همزمان با نخستین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب در دانشگاه شهید بهشتی، چندین  کارگاه آموزشی و کاربردی در راستای تحقق ایده‌ها و راهکارهای پژوهشگران صنعت آب و کمک به جلوگیری از بحران آب برگزار خواهد شد. لذا از کلیه صاحب‌نظران در زمینه مدیریت مصرف و هدررفتآب درخواست می‌گردد که نظرات و پیشنهادهای خود را در قالب موارد اشاره شده یا موضوعات مرتبط به آدرس الکترونیکی دبیر خانه همایش 📧 Warerloss96@gmail.com

و یا به ID تلگرام 🆔 @waterloss
ارسال فرمایید.

موضوعات پیشنهادی:

               ✅ روش تکمیل جدول بالانسینگ آب

              ✅ هوشمندسازی، تله متری و اسکادا در شبکه‌های توزیع آب

              ✅ قراردادهای جدید در برون‌سپاری فعالیت‌های بهره‌برداری شبکه‌های توزیع آب

              ✅ آشنایی با نرم‌افزارهای نوین طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های آب‌رسانی

              ✅ آشنایی با انواع کنتورهای اندازه‌گیری جریان آب

              ✅ استفاده مجدد از آب خاکستری در ساختمان‌ها

              ✅ محاسبه نشت اقتصادی در شبکه‌های توزیع آب

              ✅ مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب


💧دبیرخانه همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب💧

ü     روش تکمیل جدول بالانسینگ آب