ثبت نام نویسندگان
1396-09-13

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می‌رساند که با توجه به محدودیت زمانی در تهیه و چاپ کتاب مجموعه چکیده مقالات همایش حداکثر تا روز چهارشنبه، ۹۶/۹/۱۵ نسبت به واریز حق ثبت‌نام خود اقدام نمایند.
بدیهی است مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان آن در همایش ثبت‌نام نکرده باشد در کتاب چکیده مقالات همایش چاپ نخواهد شد.