نویسنده = نیما نظامی
تعداد مقالات: 3

1 به کارگیری مدل اقتصادی بر پایه سطح اقتصادی نشت در مدیریت بهینه آب بدون درآمد (مطالعه موردی شهر بهبهان)
نیما نظامی*؛ سیده پریسا جوادی؛ مصطفی تیزقدم غازانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.3 K)

2 بررسی ضرورت اجرای شبکه‌های هوشمند در سامانه‌های توزیع آب شهری
نیما نظامی*؛ مهیار پاکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

3 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آبرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮی
نیما نظامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)