بررسی ضرورت اجرای شبکه‌های هوشمند در سامانه‌های توزیع آب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1نظامی
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
کمبود منابع آب در سراسر نقاط دنیا، افزایش میزان تلفات آب و عدم کیفیت آب شرب سبب گردیده است که محققان نگاهی ویژه به سامانه‌های نوین همچون شبکه‌های هوشمند آب داشته باشند. در یک دهه اخیر شبکه هوشمند آب مورد توجه محققان بوده است به طوریکه در چند سال اخیر جایگزین شبکه‌های سنتی توزیع انتقال آب گردیده است. مطالعات گسترده‌ای برروی هوشمندسازی شبکه بر اساس مدل‌های پیش‌بینی، الگوریتم‌های مورچگان، ژنتیک و... صورت گرفته است. همچنین شرکت‌های مطرحی در سراسر دنیا بر روی تجهیزات کنترلی و اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بهره‌گیری از شبکه‌های هوشمند موجب کاهش 5 درصدی هزینه پایه شبکه‌های توزیع آب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود بر همین اساس شبکه هوشمند بتواند سالیانه در حدود 7.1 تا 12.5 میلیارد دلار صرفه جویی اقتصادی داشته باشد. هر چند این شبکه مزایای فراوانی همچون کاهش نشت، کاهش خرابی، مدیریت فشار و ... دارد اما با چالش‌هایی همانند هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه و عدم تطابق با سیستم کنونی مواجهه است. با این حال این نوع سامانه‌ها مراحل اولیه خود را طی می‌کنند و انتظار می‌رود در آینده جایگزین مناسبی برای شبکه سنتی باشد.
کلیدواژه ها