مروری بر ویژگی های آب خاکستری در جهان و تاکید بر ضرورت بازیابی آن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (643.76 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مرکزآموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
2کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
چکیده
بازیابی فاضلاب به جهت افزایش دسترسی به آب ، مقابله با کمبود آب و خشکسالی و حمایت از بهداشت عمومی و محیط در سراسر جهان مورد توجه گسترده ای است. فاضلاب خانگی می تواند به دو حالت تقسیم شود. که عبارتند از آب سیاه که از توالت ها منشا یافته و آلوده به کالیفرم های روده ای بوده . و آب خاکستری که از حمام ها و لاندری ها منشا یافته یافته و با زائدات سرویس بهداشتی یا توالت آلوده نشده . برخی از مطالعات انجام گرفته در شهرهای بزرگ در کشورهای مختلف به میانگین جریان فاضلاب در حدود 586 لیتر در روز برای هر خانوار دست یافته اند که آب خاکستری 61 درصد کل این جریان و بخش عمده فاضلاب را تشکیل داده است . این امر نشان دهنده یک منبع مهم آب است که می تواند بر طبق اصول توسعه پایدار اکولوژیکی مدیریت شود. مقاله پیشرو تحقیقی مروری است که هدف آن تشریح آب خاکستری و تاکید بر ضرورت بازیابی آن در جهان است. چنانچه در نتیجه گیری خود استفاده مجدد از آب خاکستری را بعنوان جایگزینی بالقوه برای کاربری هایی از جمله آبیاری باغات و همچنین عامل کاهش بار بر سیستم های تصفیه فاضلاب تاکید نموده است.
کلیدواژه ها