بهره‌گیری از آب خاکستری در راستای صرفه‌جویی در مصارف آب شرب شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (720.14 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس ارشد مطالعات ، شرکت آب و فاضلاب خوزستان
2مدیر فنی و خدمات مهندسی شرکت آب و فاضلاب خوزستان
چکیده
در دسترس بودن منابع آبی کافی برای بخش‌های مختلف، یکی از ملزومات اصلی یک کشور برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... است که در کشورهایی که با کمبود منابع آب تجدید پذیر مواجه هستند امری چالش برانگیز می‌باشد. امروزه بازچرخانی پساب به‌عنوان یکی از منابع مطمئن و باکیفیت آب نامتعارف جهت جوابگویی به نیازهای آبی مطرح گردیده است. در همین راستا، تصفیه پساب‌های تولیدی منازل مسکونی و استفاده مجدد از آنها، نقش عمده‌ای در مدیریت بهینه‌ منابع آبی و دستیابی به اهداف کلان کشور ایفا می‌کند. یکی از منابع مهم، گسترده و در دسترس، که به دلیل بار آلودگی آلی پایین نیازمند استفاده از فرآیندهای پیچیده و هزینه‌بر تصفیه نیست، آب خاکستری است. در این مقاله به مرور منابع، بیان تعاریف، پتانسل‌ها وضرورت‌های بهره‌گیری ‌از آب خاکستری در جهت مدیریت مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت منابع آب شرب پرداخته شده است.
کلیدواژه ها