بررسی موردی تأثیر سایبان کولرهای آبی بر میزان مصرف آب و شاخص بازده انرژی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.4 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس دفتر مدیریت مصرف آبفا اصفهان
2مدیر دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
3کارشناس دفتر مدیریت مصرف
چکیده
بحران آب امروزه به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی کشور سبب شده که اقدامات جدی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب صورت پذیرد. در این میان مدیریت مصرف به‌عنوان یکی از شاخه‌های مدیریت تقاضا در اهداف و برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های آب و فاضلاب قرارگرفته است. کولرهای آبی که امروزه مهم‌ترین سیستم سرمایشی در اقصی نقاط کشور هستند، یکی از عمده مصرف‌کننده‌های آب (آب بر) بوده که توجه بیشتر به آن‌ها ازنقطه‌نظر مدیریت مصرف آب ضروری و انکارناپذیر می‌باشد. از دیرباز استفاده از سایبان کولر به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب ارائه‌شده است. با این فرضیه شرکت آبفا استان اصفهان به‌منظور محاسبه میزان تأثیر سایبان آزمونی را ترتیب داده که در طی آن مقدار مصرف آب با توجه به پارامترهایی همچون دما و رطوبت محیط‌های داخلی و خارجی کولر در کنار قرارگیری سایبان بر روی کولر بررسی شود. نتایج حاصل از این آزمون نشان‌دهنده کاهش در حدود 7% در میزان مصرف آب و در حدود 6% افزایش در میزان شاخص بازده انرژی درنتیجه نصب سایبان بوده است. در این مقاله پس از مرور مختصر بر فرایند تبادل حرارتی که در یک کولرآبی رخ می‌دهد، آزمون به کار گرفته‌شده به‌منظور بررسی تأثیر نصب سایبان کولر و نتایج حاصل از آن ارائه می‌گردد.
کلیدواژه ها