بررسی وضعیت هدررفت ظاهری آب در شرکت آبفای فارس
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (732.53 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
معاون برنامه ریزی شرکت آبفای فارس
چکیده
در یک سازمان زیان ده مثل شرکت آب و فاضلاب، هر فرآیندی که منجر به افزایش درآمد و یا کاهش هزینه ها شود قطعاً زیان وارده را نیزکاهش خواهد داد. هدر رفت ظاهری شامل پارامترهایی از مبحث هدر رفت آب می‌باشد که عمدتا در ارتباط با خطاهای مدیریتی، ابزاری و سیستمی است و به دلیل این که معمولا هزینه های واحد کمتری جهت کاهش این نوع هدر رفت وجود دارد لذا در این نوشتار، ابتدا کلیات و ضرورتهای کاهش هدررفت آب را مرور کرده و سپس با استفاده از مفاهیم نوین و ادبیات موضوع و بکارگیری نتایج بالانسینگ آب در استان فارس، استراتژی ها و پروژه های زیرمجموعه مبحث هدررفت آب و پیشنهادات کاهش آن را بحث خواهیم کرد.
کلیدواژه ها