مروری بر اهمیت ردپای آبهای خاکستری،آبی و سبز درجهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (826.15 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده بهداشت
چکیده
این مطالعه میزان و ضریب آب یک کشور را از چشم انداز تولید ، مصرف و همچنین جریان های آب مجازی بین المللی در راستای صرفه جویی ملی و تجارت نشان میدهد. کل میزان تخمینی شامل تجزیه ردپاهای آب، جریان آب مجازی و صرفه جویی آب در اجزای سبز، آبی و خاکستری آن است . حدود یک پنجم از میزان آب در سطح جهان مربوط به تولید برای صادرات است . به عنوان یک میانگین جهانی، سهم آب آبی و خاکستری در کل میزان آب محصولات معامله شده بین المللی کمی بیشتر از محصولات مصرفی داخلی است. از طرف دیگر،تجارت بین المللی محصولات صنعتی می تواند با افزایش ردپای آب جهانی همراه باشد که برابر با 4 درصد از میزان ردپای آب های جهانی مربوط به تولید صنعتی است. حجم و الگوی مصرف و میزان هدر رفت آب در هر تن محصول مصرف شده عامل اصلی تعیین کننده ردپای آب مصرف شده است. این مطالعه ابعاد جهانی مصرف آب و آلودگی را نشان می دهد که چندین کشور به شدت به منابع آب در سایر نقاط متکی هستند
کلیدواژه ها