بهینه‌سازی داده‌های مصرف مشترکین قرائت نشده در محاسبات بالانسینگ آب
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.41 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
2مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند
چکیده
کاهش نزولات جوی و ادامه خشکسالی‌، ضرورت توجه به مدیریت مصرف و بهره‌وری صحیح از ذخایر آبی کشور را می‌طلبد. آنچه مسلم است کاهش 8/33 درصدی بارندگی در 5سال اخیر، بحران آب را در استان خراسان جنوبی مسجر نموده است. از مهمترین موضوعات بهره‌وری، میزان آب به‌حساب نیامده در شبکه آبرسانی می‌باشد. این میزان در کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، امریکای شمالی، امریکای لاتین، آسیا ،افریقا و ایران یه ترتیب برابر با 3/34،9/14، 5/14، 1/40، 41، 2/38، 31 درصد گزارش شده است. با توجه به اهمیت روز افزون مسائلی نظیر پایایی آب، بازدهی اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست در جهان، موضوع کنترل هدر رفت و لزوم شناخت اجزاء و مقدار هدررفت درشبکه‌های آبرسانی را ضروری می‌سازد. میزان مصرف مشترکین قرائت نشده، یکی از پارامترهای مهم در محاسبات بالانسینگ آب محسوب می‌شود. چگونگی برآورد این پارامتر در تحلیل داده‌ها، به دلیل اهمیت نتایج حاصل از آن‌ها به ویژه در تصمیم‌گیری‌های حساس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پ
کلیدواژه ها