QuickCheck --نرم‌افزاری کاربردی جهت ارزیابی اولیه و سریع هدررفت آب و شاخص‌های عملکردی با اعمال سطح اطمینان %95
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.42 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین
چکیده
در سالهای اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در خصوص روش‌های کاهش هدررفت آب در سیستم‌های توزیع آب شرب صورت گرفته است. همزمان با این پیشرفت‌ها نرم افزارهای زیادی نیز در همین راستا تولید شده‌اند. نرم افزار QuickCheck نرم افزاری ساده اما قوی بر پایه اکسل می باشد که برای ارزیابی سریع و اولیه از میزان آب بدون درآمد و فرصت‌های احتمالی کاهش نشت بر اثر مدیریت فشار برای سیستم‌های کوچک (مانند شهر‌های کوچک و روستاها) و زیر سیستم ها (DMAهاو...) در ایران با اعمال سطح اطمینان 95% برای کلیه داده‌‌ها، آماده شده است. QuickCheck بر اساس متدولوژی انجمن بین‌المللی آب (IWA) و ماتریس‌های ارزیابی مؤسسه بانک جهانی (WBI) مؤلفه‌های بالانس آب و شاخص‌های عملکردی را محاسبه و پس از سطح‌بندی سیستم مورد پایش، آن را با برخی سیستم‌های بین‌المللی مقایسه می‌کند. همچنین با توجه به سطح سیستم مورد پایش راهکارهای لازم جهت اقدامات اولویت‌دار را ارائه می‌کند. مهمترین شاخصه نرم افزار اعمال عدم قطعیت داده ها در نرم افزار می باشد.
کلیدواژه ها