بررسی نتایج کنترل فشار در منطقه رضاشهر مشهد از دو بعد فنی و هزینه ای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (953.73 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر امور بهره برداری شبکه آب منطقه 3 - شرکت آب و فاضلاب مشهد
2مدیریت آب و فاضلاب منطقه 3 شرکت آب و فاضلاب مشهد
چکیده
مقوله کنترل فشار شبکه توزیع آب که در منابع مختلف به آن پرداخته شده است از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در رابطه با نتایج مثبت آن مطالب زیادی مطرح شده است. لیکن در اکثر منابع ، به مباحث تئوری پرداخته می شود و کمتر دیده شده است نتایج یک تجربه عملی بیان شده باشد. در این مقاله ابتدا بطور خلاصه مبانی نظری کنترل فشار ارائه شده و سپس نتایج عملی حاصل از انجام یک تجربه واقعی در سطح منطقه سه شرکت آب و فاضلاب مشهد ارائه شده است. علاوه بر نتایج فنی ، نتایج صرفه جویی های ریالی انجام شده نیز منعکس شده است . این تجربه نشان می دهد کنترل فشار انجام شده و نصب شیرهای فشار شکن که منجر به کاهش فشار از 5 اتمسفر به 2.5 اتمسفر ( 500 به 250 کیلو پاسکال) شده است ، بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال کاهش هزینه به دنبال داشته است.
کلیدواژه ها