برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشکارسازی انشعاب غیرمجاز در شبکه آب- تکنیک های کاهش هدر رفت آب بدون درآمد
1396-09-29 14:00-16:00
30
600,000 ریال
14 مهندس محمدرضا عزیزی، مهندس میرسلیم راغب شبستری
2 مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب
1396-09-29 14:00-16:00
30
600,000 ریال
18 دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
3 روشهای نوین سرمایه گذاری در زمینه کاهش آب بدون درآمد-چالشها و راهکارها
1396-09-29 16:20-18:20
30
600,000 ریال
13 مهندس علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف،خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
4 آموزش پیشرفته نرم افزار WaterGEMS با رویکرد بهره برداری
1396-09-29 16:20-18:20
30
600,000 ریال
10 مهندس محمدامین غیبی
5 شبکه‌های هوشمند توزیع آب
1396-09-29 16:20-18:20
30
600,000 ریال
17 مهندس سهند بهنام