حمایت کنندگان اصلی
حمایت سطح دو
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
سازمان حفاظت محیط‌زیست
حمایت سطح سه
شرکت آبفا شهری قزوین
حمایت سطح دو
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
حمایت سطح سه
شرکت آب و فاضلاب شهری قم
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر
حمایت سطح دو
شرکت فرآیند ارقام پرداز
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب مازندران
حمایت سطح سه
شرکت مهندسی مشاور آبساران
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان
حمایت سطح سه
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
حمایت سطح چهار
شرکت آبفای گیلان
شرکت آبفاشهری کردستان
شرکت آب وفاضلاب کاشان
شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان
حمایت سطح سه
شرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز
حمایت سطح چهار
شرکت اب و فاضلاب روستایی استان مرکزی
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم
شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی
حمایت سطح سه
شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب مشهد
حمایت سطح دو
شرکت آبفا شهری استان کهگیلویه و بویراحمد
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه
شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان
شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب شهری اهواز
شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیل
حمایت سطح سه
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
حمایت سطح چهار
شرکت آب و فاضلاب شیراز
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر
حمایت سطح سه
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان زنجان
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت سطح یک
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
کرسی یونسکو در بازیافت آب
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تبریز
دانشگاه محیط‌زیست
شرکت ویرا پژوهان پویا
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
حمایت سطح دو
سیویلیکا