اهداف همایش


  • ایجاد فضای تعامل و هم­اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان در حوزه­ مدیریت مصرف و هدررفت آب؛
  • دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگذاران و ... مرتبط با حوزه مهندسی آب و ایراد سخنرانی­های علمی توسط آنها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ...
  • ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان در عرصه­های مختلف مهندسی آب مرتبط با موضوع همایش؛
  • جلب توجه مسئولین کشور (سیاستمداران، قانون­گذاران و اعضای دولت) به اهمیت منابع آب و لزوم توجه به بحران­های آب در سال­های اخیر و ارائه راهکارهای اساسی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش­های مختلف مصرف و کاهش هدررفت آب در کشور؛
  • برگزاری هم­اندیشی، نشست­های تخصصی، کارگاه­های آموزشی و تبادل نظر و ...