نوع پذیرش = پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
تعداد مقالات: 38

1 بررسی عملکرد نشت یابی در کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
محسن عزیزی*؛ ابوالفضل اکبرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.67 K)

2 مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب
هادی جعفری*؛ سید هادی حسینی بیدار؛ حمید رضا نیک داد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (912.03 K)

3 مدیریت مصرف انرژی در بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبرسانی– مطالعه ی موردی شهر رضوانشهر گیلان
علیرضا آقاجان پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (916.79 K)

4 بررسی مصارف آب مجاز بدون درآمد و ارائه پیشنهادهای کاربردی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
محسن عزیزی*؛ سعید تکیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (760.82 K)

5 بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: بندر گناوه)
علی ساسانی*؛ بابک دلاوری؛ سمیه کشاورز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.85 K)

6 بررسی انشعابات غیر مجاز تبدیل شده به مجاز توسط بخش خصوصی و تاثیر درآمدهای حاصله بر اقتصاد شرکت آب و فاضلاب(مطالعه موردی انشعابات غیرمجاز شهر یاسوج)
زین العابدین ذبیحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (881.6 K)

7 تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی روستایی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
محسن عزیزی*؛ جواد یزدانی؛ وحیدرضا اقبالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.98 K)

8 بررسی نتایج کنترل فشار در منطقه رضاشهر مشهد از دو بعد فنی و هزینه ای
محمد رضا عسکری ازغندی*؛ جواد جنید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (953.73 K)

9 شبیه سازی عددی کنتورآب و بررسی عملکرد آن در حالت نصب پمپ به طور مستقیم در خروجی آن - مطالعه موردی: کنتورآب خانگی
حسن طالب بیدختی؛ هادی کارگر شریف آباد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

10 تعیین حجم مخزن ذخیره سازی آب باران (مطالعه موردی: شهر رشت)
سمانه نجومی سیاهمرد؛ بهنام شفیعی ثابت*؛ سمیه جنت رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

11 مدیریت مصرف و هدررفت آب از طریق مدیریت فشار در شبکه (مطالعه موردی منطقه 2 آب و فاضلاب شهر تهران)
مهدیه شفیعی*؛ فرهاد یکه یزدان دوست؛ اردلان ایزدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.1 K)

12 QuickCheck --نرم‌افزاری کاربردی جهت ارزیابی اولیه و سریع هدررفت آب و شاخص‌های عملکردی با اعمال سطح اطمینان %95
علی موسی خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

13 ارزیابی و محاسبه فشار متوسط ناحیه و فاکتور روز - شب و کاربرد آن‌ها در تحلیل شبکه های آب
علی موسی خانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (954.49 K)

14 نشت یابی شبکه توزیع زون مخزن الغدیر با استفاده از نرم افزارهای WaterGEMS و ArcGIS
فرشاد فروتن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتور آب خانگی
هادی کارگر شریف آباد*؛ عبدالهادی مطهری؛ مهدی نظرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

16 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف بهینه آب در بخش خانگی با استفاده از رویکرد ویکور فازی
مهناز کشاورز*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (997.48 K)

17 پیش بینی نرخ شکست لوله‌های اصلی شبکه آبرسانی مطالعه موردی تهران
یاسمن تاج آبادی*؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ محمد رضا تشیعی؛ ایمان مصلحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

18 بررسی اثرات نصب شیر الکترونیکی و سایه بان کولر و لوازم کاهنده در مصرف آب (مطالعه موردی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد)
عاطفه صحتی*؛ سیاوش پاکدل؛ حسن بنی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (432.73 K)

19 بررسی پایلوت و تحلیل اقتصادی آب بحساب نیامده در شهر بومهن (مطالعه موردی : مخزن سیاهبند)
نادر جعفری؛ مرتضی خالصی دوست؛ سید محمد هادی مشکاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (970.67 K)

20 آسیب شناسی علل عدم پیشرفت پروژه های هوشمند سازی شبکه های آب و فاضلاب
مستانه صفزی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.77 K)

21 مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب
محسن عادلی*؛ حمید رضا کرم وند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

22 مطالعات استقرارDMAدر شبکه توزیع آب شرب شهر رودان
مهدی علیخاصی*؛ علاء امیریان نژاد؛ عاطفه باغستانی؛ محمدرضا رضاپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.55 MB)

23 بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر هدررفت ظاهری در شرکت آب و فاضلاب مشهد
فریدون عباسپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

24 شناسایی و رتبه‌بندی پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری با استفاده از شبکه‌های بیزین
نیوشا راثی فقیهی؛ مسعود تابش*؛ عباس روزبهانی؛ بردیا روغنی؛ رضا حیدرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (736.2 K)

25 بررسی علل مدیریتی هدررفت آب و ارائه راهکار های عملی جلوگیری از آن (مطالعه موردی: شهر کرج)
سید آرمان نیک اردستانی*؛ سید ابوالفضل نیک اردستانی؛ مریم عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه