تعداد مقالات: 140

1 بررسی عملکرد نشت یابی در کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
محسن عزیزی*؛ ابوالفضل اکبرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.67 K)

2 شبکه‌های هوشمند آب و فاضلاب
الهام قائمی؛ مسعود تابش*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.88 K)

3 مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب
هادی جعفری*؛ سید هادی حسینی بیدار؛ حمید رضا نیک داد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (912.03 K)

4 مدیریت مصرف انرژی در بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبرسانی– مطالعه ی موردی شهر رضوانشهر گیلان
علیرضا آقاجان پور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (916.79 K)

5 بررسی مصارف آب مجاز بدون درآمد و ارائه پیشنهادهای کاربردی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
محسن عزیزی*؛ سعید تکیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (760.82 K)

6 مطالعه موردی صحت عملکرد کنتورهای آب مشترکین شهر سبزوار
مهدی پیش یار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

7 بررسی روش های کاهش آب بدون درآمد در شبکه های آبرسانی شهری
امیرحسن طالبی*؛ علیرضا ایمانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (731.19 K)

8 تا ثیرقانون هدفمندی یارانه ها برسرانه مصرف آب خا نوارها در شهر سمنان
محمد رضا محسنی*؛ اسمعیل ابونوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (946.58 K)

9 مدلسازی و تحلیل شبکه توزیع آب شهر شادگان به کمک نرم افزار Water GEMS
احد حسین سنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

10 بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: بندر گناوه)
علی ساسانی*؛ بابک دلاوری؛ سمیه کشاورز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.85 K)

11 تحلیل نتایج تولید و استحصال روزانه آب حاصل از سامانه سیمابفا در فواصل زمانی منظم و مقایسه آن با نتایج مشابه سالهای قبل
امیرحسن طالبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (805.17 K)

12 ارزیابی دقت کنتورهای آب خانگی و تأثیر آن در میزان آب بدون درآمد 13 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
محمد پوراسحاق*؛ عزیزالله مبینی بیدگلی؛ مهدی پوراسحاق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (835.58 K)

13 بررسی امکان جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای کاهش آب بدون درآمد از محل خرید تضمینی آب (مطالعه موردی: شهر مهاباد)
سارا احمدی*؛ علی پورکریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.66 K)

14 بررسی انشعابات غیر مجاز تبدیل شده به مجاز توسط بخش خصوصی و تاثیر درآمدهای حاصله بر اقتصاد شرکت آب و فاضلاب(مطالعه موردی انشعابات غیرمجاز شهر یاسوج)
زین العابدین ذبیحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (881.6 K)

15 تاثیر انجام عملیات اصلاح شبکه توزیع و انشعابات آب بر کاهش میزان آب بدون درآمد(مطالعه موردی منطقه نمره هشت شهرستان مسجدسلیمان )
احد حسین سنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.34 K)

16 موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب و پیشنهاد راهکارهای مناسب
اکبر عبدی*؛ حسین صادقی؛ احمد شاکری بلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1010.22 K)

17 تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی روستایی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی)
محسن عزیزی*؛ جواد یزدانی؛ وحیدرضا اقبالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.98 K)

18 کاربرد مدل هیدرولیکی مکان مبنا در تاسیسات آب شهررشت
کاوه حریری اصلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

19 اهمیت و کاربردهای آب خاکستری در مدیریت مصرف آب
ملیحه قربانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.91 K)

20 راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کاهش هدررفت آب در مراحل فرایند تصفیه و تاسیسات تصفیه خانه آب اصفهان
پیمانه عطابخش؛ اسماعیل گرجی زاده؛ محسن آزادطلب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

21 هوشمندسازی شبکه توزیع آب،اهداف،ملزومات
محمد حسین مسعودی*؛ فرزاد جهانمرد؛ مینا جمشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (679.86 K)

22 نقدی بر تفاهمنامه مدیریت مصرف آب آشامیدنی با سازمان نظام مهندسی ساختمان (مطالعه موردی: استان بوشهر)
بابک دلاوری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.74 K)

23 مدیریت فشار شبکه توزیع آب با استفاده از نرم‌افزارEPANET مطالعه موردی شهر الوند
حسین حیدری کوه بنه*؛ بهرضا نورمند؛ محمد نیک فکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.66 K)

24 استفاده از پساب دستگاه آب مقطر گیری جهت جلوگیری از هدر رفت آب: مطالعه موردی در استان اصفهان
فهیمه مهرانفر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.96 K)

25 بررسی نتایج کنترل فشار در منطقه رضاشهر مشهد از دو بعد فنی و هزینه ای
محمد رضا عسکری ازغندی*؛ جواد جنید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (953.73 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه