کلیدواژه ها = هدررفت ظاهری
تعداد مقالات: 8

1 تحلیل داده های مصرف در کنترل و کاهش خطای انتقال داده در شهر اراک
حمید اسماعیلیون*؛ مژده مینائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.23 K)

2 نقش فلوترهای مخازن ذخیره مشترکین در میزان تلفات ظاهری
سعید قلی زاده*؛ فهامه صالحیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.42 K)

3 مدلی مناسب در تعیین هدررفت آب در شرکت آب و فاضلاب مازندران
مهدی اصفهانیان*؛ محمدرضا محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (964.06 K)

4 بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر هدررفت ظاهری در شرکت آب و فاضلاب مشهد
فریدون عباسپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.65 MB)

5 بررسی میزان خطای پارامتر نیروی انسانی در ثبت مصارف مشترکین
مهدی کمیلی*؛ احمد شرف بایگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (821.71 K)

6 بررسی وضعیت هدررفت ظاهری آب در شرکت آبفای فارس
اردوان نیکنام*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (732.53 K)

7 تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف سازی میزان تولید آب در کاهش هدررفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدررفت واقعی (مطالعه موردی)
سعید محمدزاده نقارچی*؛ مرتضی دیان؛ علی اصغر مسعودزاده حلالخور؛ حسین آقاگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)

8 بررسی میزان تاثیر فعالیت‌های انجام شده در جهت کاهش هدررفت آب در پهنه I1 شهر مشهد
مهدی کمیلی*؛ ملیحه اسکندری؛ جواد زال پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1000.41 K)