کلیدواژه ها = کاهش هزینه
تعداد مقالات: 2

1 بررسی نتایج کنترل فشار در منطقه رضاشهر مشهد از دو بعد فنی و هزینه ای
محمد رضا عسکری ازغندی*؛ جواد جنید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (953.73 K)

2 تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف سازی میزان تولید آب در کاهش هدررفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدررفت واقعی (مطالعه موردی)
سعید محمدزاده نقارچی*؛ مرتضی دیان؛ علی اصغر مسعودزاده حلالخور؛ حسین آقاگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)