نویسنده = سعید محمدزاده نقارچی
تعداد مقالات: 1

1 تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف سازی میزان تولید آب در کاهش هدررفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدررفت واقعی (مطالعه موردی)
سعید محمدزاده نقارچی*؛ مرتضی دیان؛ علی اصغر مسعودزاده حلالخور؛ حسین آقاگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.58 MB)