نویسنده = هادی کارگر شریف آباد
تعداد مقالات: 2

1 شبیه سازی عددی کنتورآب و بررسی عملکرد آن در حالت نصب پمپ به طور مستقیم در خروجی آن - مطالعه موردی: کنتورآب خانگی
حسن طالب بیدختی؛ هادی کارگر شریف آباد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

2 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پمپ مستقیم بر عملکرد کنتور آب خانگی
هادی کارگر شریف آباد*؛ عبدالهادی مطهری؛ مهدی نظرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)