معرفی و بررسی روش های بهینه سازی مصرف آب در فضاهای سبز عمومی و خصوصی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (538.28 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارمند
چکیده
افزایش روز افزون جمعیت،گسترش پر سرعت فضای شهری در کنار مصرف بی رویه آب، مشکلات زیادی برای ساکنین و مسؤلین شبکه های تامین، تولید و توزیع آب ایجاد نموده است. علاوه بر این، عدم جدا سازی شبکه آب خام و آشامیدنی در بخش خانگی، توسعه نامناسب شبکه آب خام شهری، آب باران و دیگر منابع جهت آبیاری فضای سبز عمومی در سالهای اخیر سبب کاهش فضای سبز خصوصی منازل و افزایش انشعابات غیرمجاز آب شهری جهت آبیاری فضای سبز شهری گردیده است. از آنجایی که لازمه محیط زیست پایدار شهری ایجاد تعادل بین محیط طبیعی، انسان ساخت و محیط اقتصادی و اجتماعی می باشد، توجه به بهینه سازی مصرف آب در بخش فضای سبز شهری می تواند علاوه بر حفظ منظر زیباشناختی، باعث کاهش مشکلاتی چون آلودگی هوا، ایجاد جزایر گرمایی و آلودگی صوتی گردد. لذا ارایه و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف در فضای سبز عمومی و خصوصی می تواند راهگشای برخی مشکلات گردد
کلیدواژه ها