ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از آب خاکستری درایران وجهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی
2دانشجو
چکیده
ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان دارای اقلیم گرم و خشک می باشد . رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است. یکی از راهکارهای مناسب جهت مدیریت مصرف آب، جداسازی سیستم جمع آوری آب خاکستری از آب سیاه در داخل ساختمان، تصفیه آب خاکستری توسط روش های تصفیه فاضلاب درجا و کاربرد پساب در مصارف غیر بهداشتی در داخل ساختمان می باشد. در تحقیق حاضر مروری بر فعالیت های انجام شده در خصوص تفکیک آب خاکستری از آب سیاه در داخل ساختمان و استفاده از پساب به لحاظ فنی و اقتصادی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که تفکیک آب خاکستری، تصفیه و استفاده مجدد آن کمک شایانی به حفظ منابع آبی و محیط زیست می نماید. از دیدگاه اقتصادی نیز با اصلاح ضوابط و مقررات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و واقعی نمودن تعرفه های آب بهاء، این جداسازی اقتصادی می باشد.
کلیدواژه ها