کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شمس آباد (تهران) برای مصارف صنعتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.35 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشگاه شهید بهشتی
2ریاست
3دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده عمران، آب و محیط زیست
چکیده
استفاده از منابع آب نامتعارف یکی از فرصت‌های پیش رو در مدیریت مصرف آب می باشد. بیش از دو سوم آب مصرفی در بخش‌های خانگی، صنعت و معدن به صورت فاضلاب به محیط برگشته و به نوعی موجب آلودگی منابع آب و خاک می‌شود. همین پساب پس از انجام فرآیندهای لازم تبدیل به منبع آب جایگزین و مناسب برای مصارف گوناگون به ویژه کشاورزی و صنعت می شود. هدف از این مطالعه بررسی کمی و کیفی امکان استفاده از پساب تصفیه خانه‌ی فاضلاب شهرک صنعتی‌ شمس‌آباد برای مصارف صنعتی این شهرک و نتیجتاً رفع مشکل کمبود آب این شهرک صنعتی می‌باشد. با توجه به نتایج با جایگزینی مصرف پساب تصفیه خانه‌ی فاضلاب به جای آب برای مصرف صنایع هزینه‌ی آب مصرفی آنها ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها