اجرای برنامه ی ممیزی آب ساختمان های اداری به منظور شفاف سازی ، کاهش و بهینه سازی بخشی از مصارف مجاز بدون درآمد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (745.04 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
رئیس گروه مدیریت مصرف آب
چکیده
مجموع مصارفی که به علل گوناگون درآمدی برای شرکت های توزیع کننده آب ندارند تحت عنوان مصارف مجاز بدون درآمد نامگذاری شده است که این قبیل مصارف ممکن است به دلایل قانونی و یا مربوط به مصارف فرآیندی ، مصارف داخلی و تاسیسات آب و فاضلاب باشند.بهینه سازی و کاهش این مصارف در شرکت هایی که دارای ساختمان های متعدد با تعداد کارکنان زیاد می باشند میتواند علاوه بر شفاف سازی این بخش در فرم های بالانس آب ، صرفه جویی در مصرف آب و هزینه ها را نیز درپی داشته باشد.برنامه ممیزی آب ساختمان های اداری نقش موثری در این رابطه ایفا نمود.
کلیدواژه ها