بررسی عملکرد دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و استفاده مجدد از پس آب خروجی از آن به عنوان منبع تولید فاضلاب خاکستری
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.07 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
شهرداری
چکیده
در مقاله حاضر عملکرد دستگاههای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و ضرورت کاربرد آنها در مصارف خانگی و ساختمان های اداری مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه بر روی مراحل فیلتراسیون1 آب و میزان پس آب 2 خروجی از دستگاه های تصفیه آب تحقیق شده و در مورد مصرف پس آب به عنوان یکی از منابع فاضلاب خاکستری3 *پرداخته شده است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته میزان تولید پس آب از دستگاه تصفیه آب بین 45% تا 65% آب مصرفی کل می باشد. با بررسی های لازم بر روی دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی در ساختمان اداری واقع در مشهد که آب با سختی(TDS) 600میلی گرم بر لیتر(PPM) را به آب نرم4 با سختی (TDS) زیر 60 میلی گرم بر لیتر(PPM) فیلتر می نماید. روزانه 1350 لیتر پس آب بوسیله این دستگاه به فاضلاب تخلیه می شود، که با انجام یکسری محاسبات و عملیات مکانیکی برروی سیستم این مقدار پس آب جهت فلاشینگ سرویسهای بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این ساختمان اداری روزانه حدود 1350 لیتر آب صرفه جویی می شود، که مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه برای این پروژه نمونه 1 سال و 7 ماه خواهد بود.
کلیدواژه ها