تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف سازی میزان تولید آب در کاهش هدررفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدررفت واقعی (مطالعه موردی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.58 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران
2کارشناس مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران
3کارشناس مدیریت مصرف
4رئیس اداره مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران
چکیده
آب بدون درآمد، میزان آب تولیدی است که بر اثر عوامل گوناگون درآمد آن به حساب فروش شرکت آب و فاضلاب وارد نمی ‌شود. کاهش این میزان آب، با توجه به ارزش زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آب، بسیار پراهمیت است. در این مطالعه، با انجام ممیزی و شفاف سازی میزان تولید، مصرف و هدررفت آب و هزینه برای کلیه ی پروژه های خرید آب از آبفای شهری استان مازندران، ضمن یافتن علت وجود هدررفت بالا در برخی از روستاها، اقدامات میدانی جهت کاهش هدررفت واقعی آب نیز اولویت بندی شد. براساس نتایج این مطالعه، شفاف‌ نبودن آمار تولید یکی از اصلی ترین دلایل هدررفت هزینه ها بوده است که با ایجاد سنجش دقیق تولید، هزینه های خرید آب برای کل استان بطور سالانه تا 19% و به میزان 7.5 میلیارد ریال کاهش یافت. همچنین، در پایلوت روستای دارجار شهرستان نور، میزان هدررفت از 65% به 18% کاهش یافت.
کلیدواژه ها