مدیریت هوشمند حوادث و اتقاقات آب(نرم افزار سامعه)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (971.59 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد
2رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
چکیده
در راستای پاسخگویی و رسیدگی مطلوب و هرچه بهتر به تماس های شهروندان، شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان در سال جاری موضوع بازنگری سامانه رفع حوادث و اتفاقات آب را در دستور کارقرار داد که با یک عزم جدی در سال 1395 اقدام به اصلاح این فرآیند با نگرش هوشمند سازی نمود. از جمله مشکلات بوجود آمده در روش سنتی ، عدم اطلاع از حضور اکیپ های اجرایی به محل جهت رفع حادثه، عدم اطلاع از موقعیت مکانی اکیپ های اجرایی بصورت آنلاین، عدم اطلاع از مدت زمان رفع اتفاقات ، عدم اطلاع از اعلام گزارش پایان کار توسط اکیپ های رفع حوادث می باشد. بدین منظور اکیپ های اجرایی اتفاقات به گوشی های هوشمند مجهز به اپلیکیشن خاص امری ضروری به نظر می رسد.لذا این شرکت برای رضایتمندی مشترکین، نظارت دقیق و هوشمند بر انجام فرایند کارها و همچنین سالم سازی و شفاف سازی انجام امورات محوله اجرای سامانه مدیریت عملیات همراه(سامعه) را در دستور کار خود قرار داده است.
کلیدواژه ها