انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت شبکه و تاثیر آن بر کاهش میزان هدر رفت، هزینه های نگهداری و آب استحصالی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (727.46 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر شهرستان
2کارشناس آزمایشگاه
3هیئت علمی
چکیده
هدر رفت آب یکی از مشکلات عمده سیستم تولید و توزیع آب در شرکتهای آب و فاضلاب می باشدکه سالانه باعث هدر روی حجم زیادی از آب می گردد. بر اساس تنظیم فرم بالانسینگ، هدر رفت آب به دو گروه کلی هدر رفت ظاهری و هدر رفت واقعی تقسیم می شود. در این مطالعه به بررسی کاهش میزان نشت در روستای وسطی کلا پرداخته و جهت محاسبه هدر رفت واقعی از شاخصهای TIRL,UARL, ILIاستفاده شده است و ملاحظه گردید، میزان تلفات آب در این روستا بدلیل تعدد شکستگی زیاد میباشدکه با مطالعه دقیق شبکه آبرسانی و تشخیص نقاط پر حادثه، نصب شیرالات به منظور حذف رینگ های غیر ضروری، نصب شیرهای فشارشکن و مدیریت فشار شبکه که یکی از کارامدترین روشها در کنترل میزان نشت در شبکه های توزیع می باشد، میزان تلفات آب به میزان 20 درصد و هزینه های مربوط به رفع شکستگی به میزان 80 درصدکاهش یافت.
کلیدواژه ها