امکان سنجی استفاده از پسابها و آبهای برگشتی به عنوان یکی از منابع آب تجدید شونده
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (817.95 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس بهره برداری و مسئول مدیریت مصرف آب امور آب و فاضلاب روستایی طبس
2کارشناس کنترل کیفی و مسئول پدافند غیر عامل امور آب و فاضلاب روستایی طبس
چکیده
محدودیت منابع آبی در بسیاری از نقاط کشور سبب شده است که تفکر استفاده مجدد از منابع عظیم پسابها و آبهای برگشتی به عنوان یک راهکار پایدار جهت مقابله با این بحران در کشور اهمیت پیدا کند. مسلماً اگر پسابها و آبهای برگشتی به چرخه مصرف آب وارد شوند از طرفی باعث کاهش برداشت از سفره های آب زیرزمینی و احیای مجدد آنها شده و از سوی دیگر می توان آب مورد نیاز مصارفی نظیر کشاورزی، صنایع و فضای سبز را نیز تامین نمود. در این مطالعه موارد استفاده از پسابها و آبهای برگشتی به همراه چالش های زیست محیطی و بهداشتی پیش رو مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، جهت استفاده صحیح و پایدار از منابع مذکور، تدوین استانداردهای مناسب و الزام در رعایت ضوابط مربوط ضروری بوده و توجه به این دو اصل می تواند متضمن اثرات سودمندی همچون حفاظت کمی و کیفی منابع آب و کاهش آلودگی محیط زیست گردد.
کلیدواژه ها