مدیریت فشار و اجرای زون بندی فشاری در شهر جدید هشتگرد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.49 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان البرز
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان البرز
چکیده
تأمین آب شرب و بهره‌برداری از آن، فعالیتی دشوار و پرهزینه است و با توجه به زیرساخت‌های موجود، تمامی این آب به بهره‌برداری نمی‌رسد و همیشه درصدی از این آب پرت می‌شود. هدر رفت واقعی آب در شبکه‌های توزیع به عواملی مانند فرسودگی شبکه، حوادث، نشتی‌های شبکه و فشار شبکه ارتباط دارد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر کاهش اتفاقات شبکه آب و نشت‌های شبکه و درنتیجه کاهش هدر رفت واقعی در شبکه، مدیریت فشار شبکه‌های توزیع آب است. بدین منظور شهر جدید هشتگرد که دارای فشارهای متغیر زیاد در نقاط مختلف شبکه است و همچنین دارای آب بدون درآمد بالا، برابر با 37.5% در پایان سال 93 و 48% در پایان سال 94 بوده است، به‌عنوان مورد مطالعاتی انتخاب گردید. شبکه توزیع این شهر با استفاده از نرم‌افزار Watergems مدل‌سازی شد. سپس اندازه‌گیری‌هایی جهت کالیبره کردن مدل صورت گرفت و پس‌ازآن مدل اجرا شد. با رسم خطوط هم‌فشار شبکه، نقاط بحرانی ازلحاظ فشار بالا و فشار پایین مشخص گردید. همچنین معلوم شد که زون‌های فشاری علیرغم تصور موجود، به هم ارتباط دارند. لذا پیشنهاد‌هایی جهت جداسازی زون فشاری تحت پوشش مخزن 5 در فاز 1 ارائه گردید.
کلیدواژه ها