مدیریت هوشمند قرائت مشترکین و توزیع قبوض آب بهاء و تاثیر آن بر میزان مصارف با درآمد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (801.3 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مدیر دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب . فاضلاب شهری استان لرستان
2رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
چکیده
با توجه به مشکلات عدیده بوجود آمده در شرکت های آب و فاضلاب حاصل از قرائت های کنتورهای مشترکین بصورت سنتی و قدیمی؛ بمنظور ساماندهی حوزه مشترکین، تجهیز مامورین قرائت کنتور به گوشی های هوشمند مجهز به اپلیکیشن خاص امری ضروری به نظر می رسد.از جمله مشکلات بوجود آمده عدم قرائت صحیح کنتورهای مشترکین توسط مامور قرائت، عدم اطلاع از حضور مامور قرائت به ملک مشترک جهت قرائت کنتور، عدم اطلاع از موقعیت مکانی مامور قرائت بصورت آنلاین، خطای انسانی ناشی از قرائت کنتور مشترکین، عدم اطلاع از توزیع صحیح و بموقع قبوض آب بهاء مصرفی مشترکین می باشد.
لذا ضروریست بمنظور قرائت مشترکین و توزیع قبوض آب بهاء و نظارت دقیق و هوشمند بر انجام فرایند کارها و همچنین سالم سازی و شفاف سازی انجام امورات محوله که در نهایت منجر به افزایش سرعت خدمات و کیفیت می شود هوشمند سازی قرائت مشترکین و توزیع قبوض آب بهاء در دستور کار قرار گیرد و با توجه به تکنولوژی روز افزون علوم الکترونیک استفاده از نرم افزار های و سخت افزارهای مربوطه امری ضروری است.
کلیدواژه ها