کاهش آب بدون درآمد براساس بالانسینگ شهر هلشی و نتایج آن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.13 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس تحقیقات
2کارشناس کنترل کیفی
چکیده
طرح بالانس آب اولین گام در مدیریت استراتژیک آب بدون درآمد است که نتایج آن می تواند در اولویت بندی طرح های کاهش آب بدون درآمد مورد استفاده قرار گیرد. شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه نیز با فعالیت‌هایی از قبیل تعویض کنتور حجمی، پیمایش کامل انشعابات شهر، نشت یابی کامل شبکه و انشعابات، نصب فلوتر در مخزن هلشی، تعویض کنتورهای خراب مشترکین و...، موجبات کاهش آب بدون درآمد شرکت و جلوگیری از زیان هرچه بیشتر شرکت را فراهم آورده است. انجام افدامات فوق در شهر پایلوت هلشی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است، سبب کاهش 59 درصدی هدررفت ناشی از عدم دقت تجهیزات ،کاهش 95 درصدی مصارف غیرمجاز ،کاهش 88 درصدی نشت از شبکه توزیع آب، کاهش 48 درصدی سرریز از مخازن،کاهش 88 درصدی میزان نشت از انشعابات مشترکین و بطور کلی کاهش درصد آب بدون درآمد از 71.47 درصد به 23.5 درصد شده است.
کلیدواژه ها