برآورد آب به حساب نیامده و برنامه ریزی برای کاهش آن (مطالعه موردی:شهردوست محمد (هیرمند) استان سیستان و بلوچستان)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.02 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
2کارشناس طراحی شبکه آب و فاضلاب شرکت مشاور ره شهر ،دانشجوی عمران محیط زیست کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
در این تحقیق با مطالعه شبکه توزیع آب شهر دوست محمد خان راهکارهای کاهش آب به حساب نیامده بررسی شده است. باتوجه به اینکه بیشتر ‌این هدر رفت مربوط به عمرنسبتاً زیاد شبکه توزیع و فرسودگی آن، انشعابات غیر مجاز و بویژه حوادث و اتفاقات شبکه می‌باشد، لذا به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آب به حساب نیامده تعویض شبکه فرسوده مطرح شده که به وسیله GIS عمر شبکه مورد بررسی قرار گرفته و نواحی فرسوده شبکه مشخص شده است که با تعویض آن نواحی و همچنین سایر راهکارهای پیشنهاد شده نظیر شناسایی انشعابات غیر مجاز و تبدیل آن به مجاز ، اصلاح خطای مدیریت داده ها و سیستم و ... پیش بینی می گردد با سرمایه‌گذاری لازم و اصلاح و توسعه شبکه توزیع، میزان آب به حساب نیامده را به حد توصیه شده در استاندارد صنعت آب‌ ایران (حداکثر 15 درصد مجموع مصارف خانگی، تجاری- صنعتی وعمومی) رساند و بتوان نسبت آب به حساب نیامده به مجموع مصارف را از 21 درصد به 70/14 درصد کاهش داد.
کلیدواژه ها