بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی باهدف اصلاح الگوی رفتاری در مشترکین پرمصرف آب شرب خانگی (مطالعه موردی: شهر مشهد)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (957.28 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1سازمان فنی و حرفه ای خراسان رضوی
2کارشناس روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد
3مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد
4سرپرست گروه آموزشی توس آب
چکیده
از مهمترین عوامل مؤثر بر اصلاح الگوی مصرف آب، آموزش، تبلیغات و اطلاع‌رسانی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی فعالیت های آموزشی باهدف اصلاح الگوی رفتاری مصرف آب ویژه مشترکین پرمصرف شهر مشهد انجام شد. روش تحقیق، روش آموزش چهره به چهره و درب منازل مشترکین بود. در مرحله اول اطلاعات مورد نیاز از قبیل مشخصات مشترک، دلایل مصرف نامتعارف و... به وسیله فرم مراجعه حضوری و از طریق مصاحبه با تمامی مشترکینی که در جامعه مخاطب انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات و تشخیص علت اصلی مصرف نامتعارف، به مشترکین آموزش هایی با موضوع تشریح بحران آب، شیوه های مصرف بهینه، ابزارهای کاهنده مصرف و... داده شد. نتیجه انجام فعالیت های آموزشی و مراجعه به 1040 مشترک پرمصرف، مصرف آب مشترکین در دوره سوم سال 96 نسبت به دوره مشابه در سال های 94 و 95، کاهش داشته است.
کلیدواژه ها