بررسی مشکلات تامین و توزیع آب در شهر فسا و تعیین برنامه های اجرایی در خصوص کاهش میزان هدررفت واقعی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (803.04 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس آب بدون درآمد- شرکت آب و فاضلاب استان فارس
2مدیر دفترآب بدون درآمد
3معاون برنامه ریزی شرکت آبفای فارس
چکیده
یکی از مشکلات جدی آبرسانی در شهر فسا محدودیت منابع آبی قابل شرب است. با توجه به این که میانگین بارش سالانه این شهر حدود 220 میلی متر است، این شهرستان در زمره مناطقی از ایران است که با بحران کمبود آب مواجه است. با گسترده تر شدن شبکه های توزیع آب شهری بهره برداران از شبکه به دنبال روش های تحلیلی مناسب از شبکه بوده اند تا با استفاده از تحلیل و شناخت وضع موجود به تصمیم گیری در رابطه با چگونگی کنترل شبکه اقدام نمایند. امروزه روش‌های آنالیز سیستم های توزیع آب به صورت یک تکنیک مطرح و کارا در شناخت رفتار هیدرولیکی و کیفی، ارزیابی طرح های بهره برداری و به طور کلی غلبه بر خلاهای اطلاعاتی مورد پردازش قرار گرفته است.
در این مقاله، پس از بررسی مشکلات تامین و توزیع آب در شهرستان فسا به تعیین برنامه های اجرایی در خصوص بهبود عملکرد حوزه آب بدون درآمد در بخشی از این شهر پرداخته شده است.
کلیدواژه ها