سامانه مدیریت فشار شبکه های آب شهری ( هادی )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (2.17 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مسئول/شرکت آب و فاضلاب شیراز
2معاون بهره برداری و تولید
چکیده
مدیریت فشار در شبکه های آب به عنوان یکی از مهمترین نکات در آبرسانی شهری مطرح می باشد. جهت اجرایی کردن یک مدیریت مناسب نیاز به اطلاعات دقیق و کافی و به روز می باشد. در گذشته فشار سنجی توسط تکنیسین های شرکتها و با فشار سنج های دستی انجام می گرفت که نیاز به وقت و هزینه بالا و تعداد نقاط فشاری نیز معدود بود .در حال حاضر فشار در نقاط کلیدی شبکه آب شهر شیراز توسط فشار سنج های مجهز به دیتالاگر ( ثبت و حفظ کننده اطلاعات) و GSM ModuleوWireless ( قابلیت ارسال کردن اطلاعات به سرور مرکزی) برداشت می گردد.سامانه مدیریت فشار ( هادی ) قابلیت تعمیم فشار نقاط کلیدی به زون های فشاری شبکه را دارد. این سامانه که مجهز Map Server ، Google Map و ارتباط با نقشه های GIS,WaterGemsمی باشد که شرایط فشاری نقاط کلیدی در تمام مدت شبانه روز و مناطق فشاری شبکه و نقاط مشکل دار ( فشار بالا و فشار پایین) را در اختیار مدیران جهت مدیریت مناسب فشاری قرار می دهد.
کلیدواژه ها