تعیین شاخص نشت اقتصادی برای شبکه آب شهرهای سقز، بانه، بیجار و سنندج در استان کردستان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (653.5 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1رییس هیات مدیره
2مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
3معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان
4کارشناس دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد
چکیده
با توجه به محدودیت شدید منابع آبی کشور اهمیت بحث آب بدون درآمد محرز می‎باشد. نشت در سامانه‎های آبرسانی یکی از اجزای اصلی آب بدون درآمد است که با جلوگیری از آن می‎توان آب بدون درآمد را کاهش داد. میزان این نشت در شبکه را می‎توان از طریق اندازه‎گیری حداقل جریان شبانه بدست آورد. یکی از مباحث مهم در نشت، شاخص اقتصادی نشت می‎باشد که با استفاده از آن می‎توان شبکه آب شهرهای مختلف را با هم مقایسه نمود. مطالعات میدانی این تحقیق در شهرهای سقز، بانه، بیجار و سنندج در استان کردستان انجام شده است که در آن ابتدا با استفاده از اندازه‎گیری حداقل دبی شبانه، مقدار نشت قابل کشف برای هر چهار شهر بدست آمده است. سپس برای هر کدام از شهرها انواع شاخص‎های عملکرد محاسبه و با هم مقایسه شده‎اند.که شبکه سنندج با بیشترین مقدار نشت قابل کشف دارای بیشترین کارایی اقتصادی می‎باشد. و شبکه بیجار با کمترین مقدار نشت در رنج حداقل قرار دارد.
کلیدواژه ها