استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز ورزشگاه قاسم آباد مشهد
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1پیمانکار اداره آب و فاضلاب مشهد
2مدیر دفتر نظارت فنی و خدمات مهندسی آب و فاضلاب مشهد
3رئیس گروه مطالعات مهندسی شرکت آب و فاضلاب مشهد
4کارشناس گروه مطالعات مهندسی شرکت آب و فاضلاب مشهد
چکیده
بحران آب به عنوان جدی ترین چالش امروزه در ایران و جهان در زمره‌ی اموری است که توجه جدی جوامع را می-طلبد. یکی از راهکارهای مقابله با بحران بی آبی، استفاده از منابع تجدید پذیر آب نظیر پساب تصفیه شده است. در تجربه کاربردی حاضر فاضلاب خام از خط انتقال فاضلاب شهری به قطر 250 میلی متر در منطقه قاسم آباد شهر مشهد و به میزان روزانه 50 مترمکعب برداشت شده و در تصفیه خانه پیشرفته محلی احداث شده در نزدیکی محل برداشت تصفیه می شود. این پکیج تصفیه فاضلاب با استفاده از روش لجن فعال با هوادهی گسترده و با در نظر گرفتن کلیه تمهیدات مورد نیاز جهت جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و ایجاد صدا با توجه به نزدیکی تصفیه خانه به مناطق مسکونی شهری اجرا شده است. پساب تصفیه شده پس از رسیدن به استانداردهای سازمان محیط زیست جهت آبیاری فضای سبز ورزشگاه قاسم آباد در فاصله 200 متری از محل تصفیه مصرف می شود.
کلیدواژه ها