بررسی نقش مدیریت مصرف آب در مواجهه با شرایط بحران خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (992.93 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس سامانه 1522
چکیده
خشکسالی، یکی از مهمترین حوادث غیرمترقبه است که در اثر بروز آن، روند عادی رشد، حیات و تولید محصول و رابطه متوازن و متعارف انسان و محیط مختل می‌گردد و اثرات خشکسالی در مقایسه با وقایع طبیعی دیگر، به دلیل گستردگی جغرافیایی آن، خطرناک‌تر می باشد . اما خسارات غیرمستقیم این پدیده در اثر رفتارخود مردم، از تصمیم‌گیری غلط مدیران گرفته تا نحوه‌ی اجرای مجریان و عکس‌العمل افراد ذینفع، ایجاد شده و با عدم رعایت الگوی صحیح مصرف توسط مردم شدت می‌گیرد. به صورت عمده می توان مصرف آب در کشور را در سه بخش: مصرف شهری، کشاورزی و صنعت طبقه‌بندی نمود. که در هر کدام از این بخش‌ها شاهد هدر رفت بالای آب می‌باشیم. در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت مصرف در کشور و تاثیر آن بر روی کاهش فشار بر سفره آب‌های زیرزمینی، به بررسی مصرف آب در سه بخش با محوریت بررسی در بخش کشاورزی و ارائه راه حل‌های موثر برای جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش پرداخته و با اشاره به برخی اقدامات و مطالعات انجام شده، راهکارهایی کارا را به جهت کاهش فشار بر روی حوزه‌های آبخیز و جلوگیری از افت بی‌رویه سفره‌های آب زیر زمینی ارائه می‌کند.
کلیدواژه ها