ارزیابی اقتصادی کاربرد پساب حاصل از آب خاکستری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (655.87 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس خدمات مشترکین آبفا فارس
2مسئول مالی آبفا فارس
چکیده
آب، یکی از منابع طبیعی مهم در جهان می‌باشد، اما در حال حاضر به علت تغییرات اقلیم، رشد جمعیت و آلودگی با تهدیدات مختلفی روبه رو است. با افزایش روز افزون جمعیت جهان و افزایش دمای زمین، استفاده از منابع جدید در راستای کاهش استفاده از منابعی مانند آب بسیار ضروری است. یکی از راه‌های استفاده بهینه از منابع آبی، تصفیه مجدد آنها و استفاده در بخش‌هایی از جمله کشاورزی و آبیاری فضای سبز می‌باشد. آب خاکستری مجموعه‌ای از فاضلاب‌های ظرفشویی، دستشویی و حمام می‌باشد که 80-50 درصد فاضلاب شهری را تشکیل می‌تواند با ایجاد سازوکاری جدید برای آبیاری فضای سبز مجتمع‌ها و یا حتی استفاده‌های خاص در داخل منازل همچون سرویس بهداشتی و غیره مورد استفاده قرار گیرد. استفاده مجدد از آب خاکستری باعث کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی می‌شود که البته در راستای این امر باید جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی نیز در نظر گرفته شوند. در این پژوهش سعی بر آن بود که در شهرستان مرودشت میزان صرفه اقتصادی ناشی از پساب آب خاکستری محاسبه گردد. نتایج نشان داد از نظر اقتصادی در یک خانواده 5 نفره 7740540 ریال می‌توان صرفه جویی کرد.
کلیدواژه ها