بررسی عوامل موثر در نشت مخازن و ارائه راهکار کاهش هدررفت واقعی آب(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس کنترل کیفی/ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
2مدیرعامل/ شرکت آبفا روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
3معاون بهره برداری/ شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد
چکیده
نشت در سیستم های آبی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و تاثیرات زیست محیطی مهم می باشد. برنامه ریزی و اقدام جهت کاهش هدررفت آب، با توجه به پراکندگی و صعب العبور بودن روستاها و فرسودگی تأسیسات نیاز به حجم بالایی از سرمایه گذاری بلند مدت و ساختار پیچیده ای از مدیریت دارد. در این مقاله با استفاده از فرم بالانسینگ آب، استراتژی و پروژه نشت گیری مخازن مورد بررسی قرار داده شده است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و بر روی 30 باب مخزن نشت گیری شده در سال 1396 در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفت. نتایج بعد از جمع آوری توسط نرم افزار spss19 و آزمون های آماری توصیفی، t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین جنس مخازن بتنی(3/83%) ، نشت از کف و دیوار به صورت همزمان(80%) بود. کلیه مشخصات فیزیکی و ساختاری مخازن بر سطح نشت، طول و محل نشت از عوامل اصلی تاثیر گذار بر میزان نشت بودند(p<0.05). استراتژی متداول در کاهش نشت، نشت یابی و تعمیرات برای کاهش نشت می باشد در صورتیکه می توان با انجام تدابیری مدیریتی بدون نیاز به انجام پروژه های گران قیمت نشت یابی، به کنترل نشت اقدام نمود.
کلیدواژه ها