اولویت اصلاح شبکه بر پایه آنالیز حوادث
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.19 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس مسئول دفتر مطالاعات کاهش اب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب مشهد
2کارشناس مسئول دفتر نظارت بر بهره برداری آب شرکت آب و فاضلاب مشهد
3کارشناس دفتر مطالعات کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب مشهد
چکیده
در این تحقیق ضمن بررسی نرخ شکست لوله‏ های شبکه توزیع آب شهر مشهد برای جنس غالب لوله شبکه شامل پلی ‏اتیلن، آزبست و چدن داکتیل، علل مختلف بروز حادثه در بین سالهای 92 تا 96 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی معلوم شد عوامل عمده بروز حوادث شبکه شامل فشار شبکه، پایین بودن کیفیت لوله و اتصالات، فرسودگی لوله و اتصالات می‏ باشند که این موضوع می‏تواند مبنایی برای انجام کارهای اصلاحی شبکه در سالهای آتی قرار گیرد. بررسی ها نشان داد که به دلیل اجرای قابل قبول مدیریت فشار در سطح شبکه توزیع آب شهر مشهد تاثیر عامل فشار شبکه در شکست لوله بسیار کم می‏ باشد. همچنین به دلیل اهمیت دادن بیش از پیش به رعایت استانداردهای جدید در خرید لوازم شبکه شاهد روند کاهشی حوادث ناشی از عدم کیفیت لوازم از سال 94 به بعد می‏ باشیم. بنابراین اصلی‏ ترین و مهمترین علت بروز حادثه در شبکه توزیع عامل فرسودگی است که خود ناشی از بالا رفتن عمر شبکه می ‏باشد. با توجه به نرخ بالای شکست لوله ‏های پلی‏ اتیلن، عملیات اصلاح شبکه باید به صورت هدفمند روی لوله‏ های پلی ‏اتیلن با عمر بالا متمرکز شود.
کلیدواژه ها