مکان یابی بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: محدوده آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (941.09 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس فنی شرکت آب و فاضلاب منطقه یک
2کارشناس فنی
چکیده
هرسال صدها کیلومتر لوله در سراسر جهان در تلاش برای کاهش اثرات تخریب لوله و از دست دادن آب و استنمرار انتقال بدون وقفه آب تعمیر یا جایگزین می‌شوند. سامانه‌های آب شهری اغلب مدفون و فراموش‌شده‌اند تا زمانی که نشت، کاهش فشار و یا شکستگی را نشان دهند و یا مقادیر زیادی آب در آن‌ها تلف شود. بر اساس مطالعات بانک جهانی سالانه 48 میلیارد مترمکعب آب در شبکه‌های توزیع از دست می‌روند که این مقدار معادل 14 میلیارد دلار است. یکی از مهم ترین فعالیت های ارگان های متولی توزیع آب شهری شناخت دقیق نقاط آسیب پذیر شبکه و برنامه ریزی به جهت رفع مشکلات است. در تحقیق حاضر با بررسی معیارهای لرزه ای، سن لوله ها، جنس لوله ها و ... به پهنه بندی آسیب پذیری منطقه پرداخته شده است. در نهایت با تولید نقشه ها در فضای مکانی و هم پوشانی اطلاعات نقاط آسیب پذیر استخراج گشته است.
کلیدواژه ها