نشت یابی شبکه توزیع زون مخزن الغدیر با استفاده از نرم افزارهای WaterGEMS و ArcGIS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.18 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس نگهداری و تعمیرات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
چکیده
با توجه به رشد روزافزون اقتصادی و صنعتی و نیز توسعه شهرها نیاز به آب آشامیدنی با کیفیت و با شرایط مناسب بیش از پیش احساس می‌شود و این امر براساس روش‌های بهره برداری مرسوم بسیار وقت گیر و فرسایشی خواهد بود. مدلسازی هیدرولیکی با نرم افزار WaterGEMS می‌تواند با پایش وضعیت هیدرولیکی و کیفی شبکه در قالب یکی از روش‌های نوین بهره برداری کمک شایانی به تحقق این هدف مهم داشته باشد. در این مقاله تحلیل شبکه براساس مقایسه کاربرد روش مثلث بندی در تخصیص مصرف با کاربرد نرم افزار ArcGIS جهت تخصیص مصرف واقعی می‌باشد. با توجه به تحلیل نرم افزار می‌توان دریافت که روش آمار دقیق از دقت خوبی برخوردار است. به عنوان نتیجه این مطالعه می‌توان به نشت یابی توسط نرم افزار WaterGEMS در شبکه مورد نظر که مستقیما با ابزار نشت یاب تعبیه شده در نرم افزار و نیز براساس تحلیل شبکه که قابل ردیابی است، اشاره کرد.
کلیدواژه ها