ارزیابی سیستم دوگانه توزیع آب جهت مدیریت مصرف
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.08 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مسئول واحد نگهداری و تعمیرات
2مدیر عامل
چکیده
کمبود منابع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی یکی از چالش‌های اصلی جوامع است. برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب ‏و استفاده ناصحیح از آنها اغلب کشورها از جمله ایران را با بحران کم‌آبی مواجه ساخته است‎.‎‏ یکی از راهکارهای ‏مواجهه با این مشکل استفاده از سیستم‌های دوگانه توزیع آب و جداسازی آب شرب از مصارف غیرشرب است. از ‏مهم‌ترین عوامل گرایش به این رویکرد در ایران علاوه بر کمبود و محدودیت‌های منابع آب سالم و قابل شرب، ‏هدررفت و اتلاف 20 تا 30درصدی آب در شبکه‌های توزیع، ضرر و زیان ناشی از اختلاف حجم آب تولیدی و ‏آب به فروش‌رفته (آب بدون درآمد)، توسعه پایدار منابع کنونی آب و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری در تصفیه‌خانه‌ها ‏است.‏
در شهرهای مختلف با توجه به شرایط آن می‌توان از شبکه‌های دوگانه توزیع آب استفاده کرد، البته اجرای این سیستم احتیاج ‏به مطالعات اقتصادی و فنی دارد و نسبت به شبکه‌های معمولی توزیع آب دارای مزایا و معایبی است‎.‎
کلیدواژه ها