کاربرد ‏GIS‏ در مدیریت شبکه و حوادث آب ‏
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.22 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1مسئول واحد نگهداری و تعمیرات
2مدیر عامل
چکیده
امروزه شرکت های آب و فاضلاب در حالی به سیستم های ‏GIS‏ روی آورده اند که چندین سال از عمر تأسیسات ‏آن ها مـی گـذرد . از طرفـی نقشه های اجرایی آن ها به دلیل عدم به روزآوری و نیز به علت عدم ورود تغییرات و ‏تصحیحات اجرا، نقشه های فعلی ، بـا وضـعیت موجـود مطابقـت ندارد . علت این امر این است که به روز آوری این ‏اطلاعات بدون بهره گیری از سیستم اطلاعاتی مدرن ، مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است .‏
با توجه به گستردگی شبکه توزیع آب شاید بتوان گفتGIS ‎بزرگترین و موثرترین امکان برای کاهش مشکلات ‏بخش توزیع است . سیستم اطلاعات جغرافیایی‎ ‎نیاز تیم های به روز رسانی و نگهداری اطلاعات جغرافیایی و ‏پرسنلی که وظایف تعمیرهایامدادی تاسیسات شهری من جمله آب را بر عهده دارند ، محاسبه می کند‎. ‎
در این مقاله سعی شده است تا ضرورت و نتایج کاربرد ‏GIS‏ ،در مدیریت شبکه و حوادث آب، تشریح و ارزیابی ‏گردد.‏
کلیدواژه ها