نقدی بر تفاهمنامه مدیریت مصرف آب آشامیدنی با سازمان نظام مهندسی ساختمان (مطالعه موردی: استان بوشهر)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (522.74 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
چکیده
درپی بروز خشکسالی در سالهای اخیر، تفاهمنامه ای در سال 1386 فیمابین وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی وقت به امضاء رسید که هدف اصلی آن پیاده سازی ضوابط و الزامات مدیریت تقاضا و مصرف آب آشامیدنی وفق مدیریت یکپارچه منابع آب بود. پیرو این تفاهمنامه، در سال 1394، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اقدام به انعقاد تفاهمنامه‌ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان نمود که طی آن، از رعایت الزامات فنی مدیریت مصرف آب حین اجرای ساختمان، اطمینان حاصل گردد. در ضمن واگذاری انشعاب آب منوط به رعایت این الزامات و صدور تأئیدیه مربوط گردید. برای مهندسین و مجریان تأسیسات، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت آب و فاضلاب استان، دوره‌های آموزشی لازم برگزار و گواهی صلاحیت صادر گردید. نتایج اجرای این فرایند نشان میدهد به میزان قابل توجهی از نصب تجهیزات پرمصرف کاسته شده و در برخی موارد نیز به طور کامل، از توسعه برخی فعالیتهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد. در این سیاهه، پس از مرور بر روند اجرای کار و ارائه نتایج، برخی نقاط قوت و ضعف تفاهمنامه مذکور و برخی پیشنهادات بمنظور توسعه تفاهمنامه بر اساس تجربیات بدست آمده از روند اجرای آن در استان بوشهر ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها