راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کاهش هدررفت آب در مراحل فرایند تصفیه و تاسیسات تصفیه خانه آب اصفهان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.29 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1شرکا آب و فاضلاب اصفهان
2شرکت آب و فاضلاب اصفهان
3رئیس بهره برداری تصفیه خانه آب اصفهان
چکیده
دمقدمه: در جهانی زندگی می‌کنیم که کمبود آب همواره به‌عنوان یک موضوع اساسی، مطرح بوده است؛ کمبودی که هرساله بیشتر می‌شود. رشد روز افزون جمعیت، گسترش صنایع، رخدادهای طبیعی نظیر خشکسالیهای پی در پی، افزایش تقاضا و ناهمگونی توزیع مکانی و زمانی این ماده حیاتی همه و همه سبب گردیده تا تأمین آب شرب به یک دغدغه ذهنی مسئولان در بسیاری از کشورها تبدیل شود. دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. به همین دلیل اعمال سیاست و مدیریت در چگونگی مصرف در کنار مدیریت تأمین و توزیع در بخش صنایع حتی در کشورهای پرآب نیز یکی از ابزارهای موثر اقتصادی محسوب میشود.
توصیف پروژه: در این مقاله سعی شده راهکارهای اجرایی و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از هدررفت آب در مراحل فرایند تصفیه و تاسیسات تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان تببین شود.
یافته های پژوهش: با مدیریت و اجرای راهکارهای عملکردی، مجموعا حدود 14630000 لیتر در روز باعث جلوگیری از هدررفت آب در تصفیه خانه آب اصفهان شده است.
کلیدواژه ها